Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Sociaal

Standpunt Steunmaatregelen Corona

Dit standpunt werd geformuleerd door de Gentse Studentenraad, de PPSR sluit zich hierbij aan.

Met dit standpunt wil de Gentse Studentenraad er bij de Universiteit Gent en Vlaamse overheid op aandringen om steunmaatregelen te voorzien voor studenten die te kampen krijgen met financiële problemen ten gevolge van de crisis en de getroffen maatregelen. In het bijzonder wordt verwezen naar de (momenteel) doorlopende huurkosten van de studentenkoten en de studenten die noodzakelijke inkomsten uit hun studentenjob zijn verloren. Dit standpunt ondersteunt het advies van de Vlaamse Vereniging voor Studenten rond deze thematiek.

Download

Onderwijs

Standpunt Activerend Leren

Dit standpunt werd geformuleerd door de Gentse Studentenraad, de PPSR sluit zich hierbij aan.

De Gentse Studentenraad wenst haar steun uit te spreken voor het project activerend onderwijs, dat het onderwijs aan de Universiteit Gent actiever wil maken, zodat studenten leerstof beter kunnen verwerken en actiever met die leerstof aan de slag gaan. In deze nota werden echter enkele aandachtspunten opgesomd, waar rekening mee gehouden moet worden om activerend onderwijs op een positieve en optimale manier te kunnen realiseren.

Volgende thema’s staan voor de Gentse Studentenraad centraal bij het project ‘Actief leren’ en verdienen bijgevolg bijkomende aandacht tijdens het traject:

Feedback voor alle studenten, tijdens het leerproces Werklast voor studenten en onderwijzend personeel Lesmateriaal Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking Actief leren in grote groepen Faciliteiten voor studenten met functiebeperking Investeringen in academisch personeel en infrastructuur

Download

Jaarverslag

Jaarverslag 2018-2019

Download