Nieuwsoverzicht


Live Vraagmoment ft. Decaan Ann Buysse

Gepubliceerd op 14 mei 2020 door PPSR

Beste FPPW studenten

We vragen ons allemaal af hoe onze faculteit omgaat met de opmerkingen van de studenten. Hoe bewaken zij ons mentaal welzijn? Wat met de evaluatiemethodes? Hoe garandeert de FPPW de social distancing tijdens de examens?

Stel op dinsdag 19 mei zelf je vraag aan onze geliefde decaan, Ann Buysse! Vanaf 19u00 organiseren we een live vragenronde waarop de decaan antwoordt op jullie meest prangende vragen. Om het vlot te laten verlopen, kunnen jullie via Google Docx jullie vragen insturen. De link naar de videochat verschijnt dinsdag om 18u50 in het Facebookevenement en op onze Uforapagina (bij 'Agenda')! Ook het Google Docx kunnen jullie binnenkort op beide kanalen terugvinden.

Vriendelijke groetjes en tot dan!

PS: ook zonder vraag ben je natuurlijk meer dan welkom op de livesessie!


Dagelijks Bestuur 2020-2021

Gepubliceerd op 04 mei 2020 door PPSR

Met gepaste trots stellen we jullie het Dagelijks Bestuur 2020-2021 voor:

Voorzitter: Nathalie Mannaerts Vice-Voorzitter: Morgan Thomas Penningmeester: Arne Hendrickx Secretaris: Charlotte Thys Public Relations: Djahid Benafla GSR-liaison: Justine D'Hoine

We wensen ze alvast veel succes komend academiejaar!


PPSR zoekt Dagelijks Bestuur!

Gepubliceerd op 04 april 2020 door PPSR

De PPSR is op zoek naar nieuwe leden om haar dagelijks bestuur te versterken! Ben jij enthousiast, gemotiveerd en heb je ideeën om er een bruisend jaar van te maken? Dan kan jij deel uitmaken van ons team.

Voor welke functies kan je opkomen? Je kan opkomen voor voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penning, PR-verantwoordelijke en GSR liaison. Houd er wel rekening mee dat je voor de functies voorzitter en vicevoorzitter minstens een jaar ervaring nodig hebt in het dagelijks bestuur, de faculteitsraad of de commissies. Elk lid heeft min of meer zijn eigen taken maar bovenal werkt de PPSR als een team. Dit betekent dat iedereen elkaar helpt waar nodig.

Je mag ook een nieuwe functie uitdenken als je van mening bent dat de PPSR hier nood aan heeft. Alle ideeën/voorstellen zijn welkom!

Verloop? Als je je kandidaat wil stellen dan verwachten we dat je tegen ten laatste 02/05 een motivatie stuurt naar ppsr@student.ugent.be waarin je de volgende vragen beantwoordt: • Waarom wil je opkomen voor de functie? • Waarom moeten mensen op jou stemmen? • Indien je de werking van het dagelijks bestuur kent: wat zou je willen verbeteren/veranderen?

Op 4/05 vindt de verkiezingsAV plaats. Tijdens deze vergadering stel je jezelf voor en motiveer je je kandidatuur. Vervolgens wordt er gestemd en weet je of je al dan niet verkozen bent.

Wat als ik verkozen word? De periode tussen de verkiezingsAV en de examens zal een soort overgangsperiode zijn waarin je samenwerkt met de oude bestuursleden. Op die manier leer je de werking van de PPSR kennen. Na de examenperiode kan je genieten van de vakantie. Wel bereid je in augustus/september een startactie voor om het academiejaar goed te beginnen.

Wil je graag meer info dan kan je ons altijd contacteren via Facebook of ppsr@student.ugent.be.


StuVers Wanted

Gepubliceerd op 19 maart 2020 door PPSR

Dit jaar worden er opnieuw studentenvertegenwoordigers gekozen voor de faculteitsraad van de FPPW! Meer informatie vind je op Stuver2020 en de Ugent Kiest-website. Via de laatste kan je je kandidaat stellen van 30 maart tot 3 april (12u).


Zaken omtrent COVID-19

Gepubliceerd op 12 maart 2020 door PPSR

Beste studenten en personeel

In teken van de COVID-19-pandemie besliste de Vergadering der Konventsvoorzitters deze namiddag om alle activiteiten van studentenverenigingen vanaf morgen 12 maart 2020 op te schorten in het kader van de volksgezondheid. Alle activiteiten die toch doorgaan zullen buiten de goedkeuring van de Konventen en de Dienst Studentenactiviteiten vallen. Dit voorlopig tot en met zaterdag 4 april. Verdere communicatie over eventuele verlengingen zal volgen. Concreet houdt dit in dat er door de Dienst Studentenactiviteiten en de Universiteit Gent geen faciliteiten meer zullen aangeboden worden voor het organiseren van activiteiten. Hieronder vallen onder andere lokaalreservaties, materiaalreservaties, subsidies en verzekeringen. Deze beslissing werd genomen om de verspreiding van het virus te vertragen, en zo de gezondheidszorg te ontlasten. Daarnaast is het doel om een duidelijk signaal te geven en verwarring en twijfel tot een minimum te beperken. Momenteel is er geen zicht op concrete financiële en logistieke gevolgen. De VKV zal alles in het werk stellen om jullie te ondersteunen en de negatieve gevolgen te minimaliseren. Wij hopen op jullie begrip te kunnen rekenen, en zijn bereikbaar voor verdere vragen op dsa@ugent.be.