Wie zijn we?

Hier vind je een overzicht vinden van alle raden, commissies en hun bevoegdheden.

Dagelijks Bestuur (DB)

Dit is de kern van een studentenraad. Het DB zorgt voor de algemene werking en staat nauw in contact met de StuVers en VPPK. Ze organiseren maandelijks een algemene vergadering waar allerlei belangrijke thema's besproken worden met betrekking tot de opleiding en de faculteit in het algemeen. Er worden ook talrijke plannen besproken omtrent evenementen of verbeteringen die kunnen gebeuren in en rond de faculteit. Aarzel niet om ze aan te spreken als je een probleem ervaart of een idee hebt over hoe het aan de faculteit beter kan!

Image

Nathalie Mannaerts

Voorzitter

Bachelor Klinische Psychologie

Hey, mijn naam is Nathalie Mannaerts en ik ben verkozen als de voorzitter van de PPSR voor het komend academiejaar. Ik studeer psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie. Als voorzitter zal ik een coördinerende rol opnemen en zal ik erop toezien dat alles binnen de studentenraad vlot verloopt. Ik zal de algemene vergaderingen leiden en ik ben het direct aanspreekpunt voor het facultair personeel. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met de studentenvertegenwoordigers en ik hoop dat ik jullie binnenkort kan ontmoeten op onze eerste algemene vergaderingen. Aarzel zeker niet om PPSR te contacteren met je ideeën of wanneer je ons graag zou willen helpen bij activiteiten en projecten voor FPPW studenten!
Image

Morgan Thomas

Vicevoorzitter

Bachelor Psychologie

Hey, ik ben Morgan en ben dit academiejaar vice-voorzitter bij de PPSR. Ik zit in mijn 3de bachelor bedrijfspsychologie en personeelsbeleid. Als vice ondersteun ik mee de voorzitter in beslissingen en vervang ik haar op vergaderingen als zij er niet bij kan zijn. Met problemen of moeilijkheden van de faculteit kunnen jullie bij mij terecht en proberen wij deze aan te pakken met de PPSR. Hopelijk maken we er samen een topjaar van!
Image

Justine D'Hoine

GSR liaison

Bachelor Klinische Psychologie

Hoi daar! Ik ben Justine en ik volg de opleiding klinische psychologie. Ik zal dit academiejaar de functie van GSR-liaison voor mijn rekening nemen. Dit houdt in dat ik in sta voor de wederzijdse communicatie tussen onze facultaire studentenraad (PPSR) en de Gentse Studentenraad (GSR), alsook het bijwonen van de vergaderingen van beide raden. Mijn functie fungeert als het ware als die van een verbindingspersoon. Naast mijn functie zelf verzorg ik ook de dagelijkse werking van de studentenraad samen met de andere leden van het dagelijks bestuur. Als je vragen of moeilijkheden hebt of gewoon eens wil babbelen in deze toffe studentenraad kan je altijd bij ons terecht. 2020-2021 zal een bijzonder academiejaar worden maar we maken er samen het beste van!
Image

Djahid Benafla

Public Relations

Bachelor Psychologie

Hey iedereen! Mijn naam is Djahid en dit academiejaar neem ik de functie public relations op bij de PPSR. Zelf zit ik in mijn 2de bachelor psychologie. Als PR sta ik in voor het onderhouden van onze sociale media, het organiseren van onze evenementen en de communicatie met de VPPK. In mijn vrije tijd dwaal ik wel regelmatig rond in ons geliefde Dunantje, dus aarzel niet om mij aan te spreken indien je een vraag of opmerking hebt!
Image

Arne Hendrickx

Penningmeester

Bachelor Bedrijfspsychologie

Dag allemaal! Dit academiejaar ben ik penningmeester bij PPSR. Daarnaast zit ik in het derde bachelorjaar, afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid. Ik regel de boekhouding van PPSR en regel de sponsoringen. Als jullie zelf leuke ideeën weten voor een gesponsorde actie op de faculteit, dan sta ik daar zeker voor open. Op een plezant 2020-2021!
Image

Charlotte Thys

Secretaris

Schakelprogramma/Master Klinische Orthopedagogiek

Hey iedereen, ik ben Charlotte en zal dit academiejaar de functie van secretaris op mij nemen binnen PPSR. Ik zit in het schakeljaar en 1ste master klinische orthopedagogiek. Als secretaris sta ik in voor het opstellen van de agenda, het noteren van de vergaderingen en de heldere communicatie hiervan naar de studenten toe via Ufora. Daarnaast neem ik ook algemene taken op ter aanvulling van mijn teamleden binnen het dagelijks bestuur van PPSR. Heb je vragen of is er iets onduidelijk binnen de faculteit? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Samen maken we er een topjaar van!

Faculteitsraad (FR)

De FR is het belangrijkste beslissingsorgaan van onze faculteit en wordt voorgezeten door de decaan Ann Buysse. Om als student in dit orgaan te kunnen zetelen moet je verkozen worden, er is in totaal plaats voor zes studentenvertegenwoordigers. Om de twee jaar zijn er verkiezingen en elke FPPW-student kan zich kandidaat stellen. In de faculteitsraad wordt gestemd over zaken met betrekking tot het beleid zoals bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten. Zo moeten alle examenroosters goedgekeurd worden door de FR, alsook de aanstelling van lesgevers. Vooral deze zaken zijn interessant voor studenten.

Image

Louise De Cort

StuVer FR

Master Pedagogiek en Onderwijskunde

Image

Aynur Kabak

StuVer FR

Bachelor Klinische Psychologie

Image

Nathalie Mannaerts

StuVer FR

Bachelor Klinische Psychologie

Image

Malek Al Abdulmajd

StuVer FR

Master Pedagogiek en Onderwijskunde

Image

Sien Himpe

StuVer FR

Master Bedrijfspsychologie

Image

Frederik De Spiegeleer

StuVer FR

Master Experimentele Psychologie

Opleidingscommissies (OC's)

Aan onze faculteit zijn er vier OC’s die maandelijks samenkomen: OC psychologie, pedagogie, sociaal werk en eduma (educatieve master). Voor iedere bacheloropleiding of schakel-/voorbereidingsprogramma en voor iedere afstudeerrichting zetelt er een student in de commissie (OC psychologie en OC pedagogie: 4 studenten, OC sociaal werk: 2 studenten, OC eduma: 7 studenten).

Het doel van de opleidingscommissies is om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. Ze formuleert adviezen aan de faculteitsraad in verband met programmawijzigingen en regelgeving. Ze is ook de monitor van de programma’s en behandelt structurele problemen en uitdagingen in de opleidingen. Er worden uiteenlopende thema’s besproken zoals de aanstelling van nieuwe lesgevers, de evaluatieprocedure van masterproeven, de toekenningsprocedure van stages, onderwijsevaluaties, aanvraag voor een nieuw keuzevak, bespreking van doorstroomcijfers en studierendement, de onderwijstaal van een vak, enzovoort.

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

De CKO bewaakt net zoals de opleidingscommissies de kwaliteit van het onderwijs met als verschil dat ze faculteitsbreed is (en dus niet opleidingsspecifiek). Dit maakt haar een van de belangrijkste commissies aan de FPPW. In deze commissie zetelen de voorzitters van alle opleidingscommissies, twee studenten en medewerkers van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO). De voorzitter van deze commissie is de onderwijsdirecteur van onze faculteit, Geert Van Hove.

Alle studenten aan de FPPW hebben ervaring met het invullen van onderwijsevaluaties. Deze worden in detail bekeken in de OC’s waarna lesgevers in de CKO kunnen reageren. Omdat de voorzitters van alle OC's hier samenzitten kan worden nagegaan hoe een ander vakgebied problemen aanpakt.

Commissie Duurzaamheid & Welzijn (CDW)

Het doel van deze commissie is om advies te geven aan de faculteitsraad, de facultaire diensten en de vakgroepen over duurzaam omgaan met materiële middelen, duurzaamheid in onderwijs en welzijn aan de FPPW. De commissie komt meermaals per jaar samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de plantactie georganiseerd waarvoor de commissie samenwerkte met onder andere PPSR, VPPK en Stujardin. De buitenruimte aan FPPW werd toen gezelliger ingericht met bankjes en groen, professoren verkochten gebakjes voor het goede doel en er werden gratis plantjes uitgedeeld.

Tijdens de vergaderingen wordt dus nagedacht over hoe de campus, zowel binnen als buiten, anders kan worden ingericht om het welzijn van de studenten en het personeel te vergroten. Daarnaast wordt ook het facultair welzijnsplan opgevolgd. Hierbij gaan de leden bijvoorbeeld na hoe de samenwerking tussen personeel kan worden bevorderd of welke impact een bepaalde beslissing heeft op de werklast of stress die ze ervaart. Als laatste organiseert de commissie ook bewustwordingsacties en denkdagen om input te verkrijgen van het personeel over bepaalde onderwerpen (bv. denkdag over duurzaamheid met werkgroepen rond onder andere afvalvermindering, reizen/verplaatsingen en catering).

Commissie Internationalisering (CI)

In de commissie internationalisering of CI wordt gesproken over studenten- en docentenmobiliteit vanuit en naar onze faculteit. Daarnaast wordt er ook vergaderd over partnerschappen met buitenlandse universiteiten en bespreken de leden wat aan bod kwam tijdens de Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering of IFRI. Dit is een overlegorgaan waarin de voorzitters van alle CI's worden verenigd. Verder worden er ook acties georganiseerd zoals Internationalisering@Home en buddyprojecten om inkomende Erasmusstudenten te ondersteunen. Internationalisering@Home is een project met als doel om de internationale cultuur van de faculteit zichtbaarder te maken bij de studenten en om hun interculturele competenties te ontwikkelen. De commissie komt een aantal keer per jaar samen en er zetelen twee studentenvertegenwoordigers.

Commissie Maatschappelijke Impact (CMI)

De commissie maatschappelijke impact is nieuw sinds het academiejaar 2019-2020. De commissie komt ongeveer drie keer per jaar samen en er zetelt ook één studentenvertegenwoordiger. Het doel van de commissie is om een cultuur te installeren aan de faculteit waarbij het vanzelfsprekend wordt om aandacht te hebben voor de maatschappelijke impact van onderzoek in de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Omdat de commissie nog in de opstartfase zit zal er later meer informatie volgen over de concrete acties die de leden zullen ondernemen.

Commissie Diversiteit (CD)

Deze commissie heeft als doel om de instroom van studenten diverser te maken op vlak van vooropleiding, gender, SES en etnisch-culturele achtergrond. Ze wil deze verschillen ook goed in kaart brengen. Daarnaast is het de taak van de commissie om de in-, door- en uitstroom van studenten te monitoren in functie van verschillende variabelen (gender, SES, etc.). De leden willen ook zicht krijgen op de belemmerende factoren voor deze in-, door- en uitstroom. Verder streeft de commissie naar een niet-discriminatieve communicatie, lessen en leermateriaal. Als laatste worden er vormingen georganiseerd om de interculturele competenties van personeelsleden en studenten te vergroten. De commissie komt een paar keer per jaar samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger.

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De commissie wetenschappelijk onderzoek geeft advies over de hoe fondsen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek het best kunnen worden besteed. Daarnaast organiseert ze ook initiatieven die het onderzoek ondersteunen zoals bijvoorbeeld workshops om een data-managementplan op te stellen, pitch-trainingen (pitch= in korte tijd een onderzoek/onderzoeksvoorstel presenteren) of een mock interview voor studenten die een FWO-aanvraag (fonds voor wetenschappelijk onderzoek) willen indienen. Dit laatste is simulatie-interview waarbij de student, in het kader van zo’n aanvraag, wordt voorbereid op een echt interview. Als laatste formuleert de commissie voorstellen aan de faculteitsraad met betrekking tot het facultaire onderzoeksbeleid. De commissie komt één keer per maand samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger.

Het overzicht van bestuursorganen dat op deze website wordt gegeven is niet exhaustief. Een complete lijst van alle raden, commissies en stuurgroepen kan je hier vinden.