Over PPSR

De PPSR vertegenwoordigt de studenten in raden, commissies en stuurgroepen.

Er zijn verschillende opleidingscommissies die elk een richting aan onze faculteit representeren. Die commissies komen op regelmatige momenten samen en daarbij worden relevante thema’s binnen de opleiding en de faculteit besproken door proffen, medewerkers en studenten.

De faculteitsraad wordt tijdens tweejaarlijkse verkiezingen gekozen, georganiseerd vanuit de GSR. De faculteitsraad komt maandelijks samen en als verkozen FR-StuVer beslis je onder andere mee over zaken zoals beslissingen binnen de opleiding en examenroosters.

Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen voor een Algemene Vergadering waarbij de meest recente beslissingen, plannen en problemen besproken worden. Iedere student is welkom op onze algemene vergadering. Vanaf de tweede keer keer dat een student een Algemene Vergadering bijwoont, heeft deze stemrecht. Verder verzorgt het dagelijkse bestuur de dagelijkse coördinatie van de studentenraad. Uiteraard vergaderen we niet enkel, doorheen het jaar organiseren we verschillende activiteiten. Benieuwd welke? Neem dan een kijkje bij onze evenementen en projecten!

VERHOUDING TOT DE GSR

De PSSR vertegenwoordigt studenten op facultair niveau. De Gentse Studentenraad overkoepelt de facultaire raden en vertegenwoordigt de studenten op universitair niveau. We zorgen ervoor dat er op elke algemene vergadering van de GSR minstens een bestuurslid van de PPSR aanwezig is. Op die manier kunnen relevante zaken die daar besproken worden meegenomen worden naar onze eigen algemene vergadering.

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering, het belangrijkste beslissingnemend orgaan. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale Raad (SoRa), de student in het Bestuurscollege (BC) en een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad. Naast de Algemene Vergadering bestaat de Gentse Studentenraad uit een Dagelijks Bestuur, verkozen door de Algemene Vergadering. Het Dagelijks Bestuur staat in voor de algemene werking van de Gentse Studentenraad.

De studentenvertegenwoordigers in de universitaire Onderwijsraad, het belangrijkste adviserende orgaan van de UGent inzake onderwijsaangelegenheden, worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Daarenboven is de Gentse Studentenraad lid van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Deze vertegenwoordigt de belangen van de Vlaamse studenten. Samen met haar Franstalige tegenhanger FEF (Fédération des Edutiants Francophones) verdedigt VVS de belangen van de Belgische student in de European Student's Union (ESU).

Vlaams niveau Associatie niveau Universitair niveau Facultaire Studentenraden VVS GASt GSR SoRa BC OWR RvB StuW StuArt DSR PPSR StuFF StuGG Stuveco FRiS StuBio StuReC StuRa