Statuten & Reglementen

In deze sectie vind je de functiebeschrijvingen van het dagelijks bestuur, de studentenvertegenwoordigers in de commissies/raden en de jaarverantwoordelijken. Daarnaast is er ook een document 'Statuten' waarin de regels van onze organisatie worden beschreven.

Functiebeschrijvingen DB + StuVers + JV'en

Download

Statuten

Download