Hoe een engagement opnemen binnen PPSR?

FACULTEITSRAAD

Als je in de faculteitsraad wil zetelen dan kan je deelnemen aan de tweejaarlijkse verkiezingen. De oproep hiervoor komt online op de Facebookpagina's van PPSR en de Gentse Studentenraad, gewoonlijk in de maand maart van een verkiezingsjaar. Als je je kandidaat stelt dan volgt er een korte verkiezingscampagne waarna de StuVers in mei worden verkozen.

COMMISSIES

Je kan ook als studentenvertegenwoordiger zetelen in een van de commissies (facultair of opleiding). Deze studenten worden jaarlijks gekozen aan het begin van het nieuwe academiejaar. De PPSR doet hiervoor een oproep via de Facebookpagina en Ufora. Studenten die zich kandidaat stellen schrijven een motivatiebrief over waarom ze graag StuVer willen worden. De studentenvertegenwoordigers voor de opleidingscommissies worden verkozen op de faculteitsraad op basis van de brief. De StuVers voor de facultaire commissies worden verkozen op een algemene vergadering van de PPSR.

JAARVERANTWOORDELIJKE

Als je jaarverantwoordelijke (JV) bent dan kunnen studenten jou contacteren wanneer ze botsen op een probleem in de opleiding. Je blijft ook op de hoogte van wat er leeft bij de studenten door actief te zijn in de Facebookgroep. Indien je problemen signaleert dan geef je deze door aan de StuVers uit de opleidingscommissie en aan het dagelijks bestuur. Als JV koppel je ook terug naar de studenten wanneer er belangrijke zaken werden besproken tijdens de raads- en commissievergaderingen.

DAGELIJKS BESTUUR

Er is ook de mogelijkheid om deel uit te maken van het dagelijks bestuur (DB). Je kan je kandidaat stellen als secretaris, penningmeester of PR-verantwoordelijke. Hiervoor plaatsen we ook een zoekertje op onze Facebookpagina. Wil je opkomen als voorzitter of vicevoorzitters dan heb je minstens een jaar ervaring nodig in het DB, de faculteitsraad of de commissies.

Vicevoorzitter

GSR liaison

Public Relations

Penningmeester

Secretaris

Heb je zelf een leuk idee maar past het niet binnen de normale functies? Geen nood, spontane zelfuitgewerkte kandidaturen zijn altijd welkom. Geef ons een seintje, en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn! Je hoeft ook niet per se een functie op te nemen om deel uit te maken van de studentenraad. De algemene vergaderingen zijn open voor iedereen dus je kan ook vrijblijvend meewerken aan acties, brainstormen, je mening laten horen, etc! Als je voor de tweede keer een vergadering bijwoont dan kan je bovendien ook meestemmen.