Wat is de Psychologische en Pedagogische Studentenraad?

De Psychologische en Pedagogische Studentenraad (PPSR) is de facultaire studentenraad van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW). Het is onze taak om de belangen van de student te verdedigen door jullie stem te laten horen in de faculteitsraad, de commissies en de stuurgroepen. Dit zijn vergaderingen van FPPW-personeel (waaronder professoren, assistenten en dienstmedewerkers), studenten en andere belanghebbende partijen die elk een achterban representeren. Met de hulp van studentenvertegenwoordigers of StuVers hebben we dus inspraak bij het beleid dat aan de faculteit wordt gevoerd. Dit betekent dat de StuVers stemrecht hebben wanneer er beslissingen genomen worden en dat ze ook zelf thema’s op de agenda van de vergadering kunnen zetten. Wanneer je dus als student het gevoel hebt dat er iets misloopt in je opleiding dan kan je bij de studentenvertegenwoordigers terecht.

Daarnaast organiseert de PPSR doorheen het academiejaar verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Blok@Dunant, FPPWeek en Kerstmarkt FPPW waarbij we samenwerken met de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, beter gekend als VPPK. Deze activiteiten hebben als doel om studenten dichter bij elkaar te brengen en voor meer vertrouwdheid te zorgen met studentenvertegenwoordiging of het verenigingsleven.

De PPSR heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-verantwoordelijke. Het DB heeft vooral een coördinerende functie: ze organiseert de activiteiten en coacht de studentenvertegenwoordigers. Daarnaast plant het bestuur maandelijks een algemene vergadering waar belangrijke thema’s worden besproken die aan bod kwamen in de commissies of op de faculteitsraad. Er komen geregeld studenten praten die botsen op een probleem in de opleiding of aan de faculteit. Verder plannen we tijdens de vergadering ook projecten en brainstormen we over hoe de werking van de studentenraad beter kan. De vergaderingen zijn open voor iedereen dus ook jij bent er welkom!


Nieuws

BFPS

Gepubliceerd op 26 september 2020 door PPSR

BFPS - Belgian Federation for Psychology Students is een non-profit studentenorganisatie die streeft naar het uitbouwen van een sterk netwerk tussen Belgische psychologiestudenten over de verschillende Belgische universiteiten heen. Door middel van activiteiten en informatie verschaffen wil BFPS psychologiestudenten verbinden met academici en professionals. Verder wil BFPS het contact tussen Belgische en andere Europese psychologiestudenten initiëren. Ben jij een gepassioneerde psychologiestudent die meer wil doen met jouw studentenleven? Ben je bereid om wat tijd te stoppen in een boeiend proces van samenwerking dat bovendien mooi staat op jouw CV? Voeg je dan bij BFPS en stel je kandidaat voor een van de posities die ze te bieden hebben. Hierover kan je meer info vinden op hun website: https://www.bfps.be/becoming-a-volunteer Alle vrijwilligers bij BFPS zijn zelf psychologiestudenten en dus ook het levende bewijs dat studeren/werken aan een thesis/stage lopen én daar bovenop een positie vervullen bij BFPS perfect mogelijk is. Het team is heel open en begripvol inzake het opstellen van een werkschema dat voor jou past binnen jouw academische/professionele en private leven.

ENG: BFPS is a non-profit student organisation that strives towards a strong network between Belgian psychology students across different universities in Belgium. Through its activities and information, BFPS also wants to connect psychology students with professionals and academics. Lastly, BFPS wants to facilitate the contact between Belgian and European psychology students. Are you a passionate psychology student who wants to get more out of their student days? Are you willing to commit some of your time to a very exciting process full of collaboration and other soft skills that will look great on your CV? Join us at BFPS and apply for one of our vacancies! We have multiple team member positions to offer, which you can find on our website. https://www.bfps.be/becoming-a-volunteer All volunteers at BFPS are psychology students themselves, meaning that studying, working on your masters' thesis and being an intern ànd holding a position at BFPS is perfectly possible! Our team climate is very open and understanding about arranging a work schedule that fits in with your current professional and private life

Lees verder...

Word studentenvertegenwoordiger!

Gepubliceerd op 26 september 2020 door PPSR

Iets voor jou? Met de PPSR zijn we nog op zoek naar studenten die zich willen engageren als jaarverantwoordelijke of willen zetelen in een commissie! Wat houdt dat in? - JAARVERANTWOORDELIJKE - Als JV ben je het aansprekingspunt voor de studenten van jouw jaar. Indien er problemen, opmerkingen of klachten zijn kunnen studenten bij jou terecht. Deze opmerkingen bundel je en neem geef je door aan de PPSR (dit kan door ons online te contacteren of door deel te nemen aan één van onze algemene vergaderingen!). Ook is het de bedoelingen dat je jouw medestudenten up to date houdt met de aankondigingen voor jouw opleiding. Komt er iets belangrijks op Ufora? Aarzel dan niet om dit te delen via Facebook! Actief reageren op posts in jouw Facebookgroep is ook altijd mogelijk. - ZETELEN IN EEN COMMISSIE - Aan onze faculteit zijn er vier opleidingscommissie's die maandelijks samenkomen: OC psychologie, pedagogie, sociaal werk en eduma (educatieve master). Voor iedere bacheloropleiding of schakel-/voorbereidingsprogramma en voor iedere afstudeerrichting zetelt er een student in de commissie (OC psychologie en OC pedagogie: 4 studenten, OC sociaal werk: 2 studenten, OC eduma: 7 studenten). Het doel van de opleidingscommissies is om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. Ze formuleert adviezen aan de faculteitsraad in verband met programmawijzigingen en regelgeving. Ze is ook de monitor van de programma’s en behandelt structurele problemen en uitdagingen in de opleidingen. Er worden uiteenlopende thema’s besproken zoals de aanstelling van nieuwe lesgevers, de evaluatieprocedure van masterproeven, de toekenningsprocedure van stages, onderwijsevaluaties, aanvraag voor een nieuw keuzevak, bespreking van doorstroomcijfers en studierendement, de onderwijstaal van een vak, enzovoort. Buiten de OC's zijn er nog andere commissies waar je als student in kunt zetelen (internationalisering, diversiteit, wetenschappelijk onderzoek etc.). Meer info over deze commissies kan je terug vinden op onze website! (https://ppsr.ugent.be/wie/).


Interesse in 1 van deze functies? Contacteer ons dan gerust door een mailtje te sturen naar ppsr@student.ugent.be !

Lees verder...

Live Vraagmoment ft. Decaan Ann Buysse

Gepubliceerd op 14 mei 2020 door PPSR

Beste FPPW studenten

We vragen ons allemaal af hoe onze faculteit omgaat met de opmerkingen van de studenten. Hoe bewaken zij ons mentaal welzijn? Wat met de evaluatiemethodes? Hoe garandeert de FPPW de social distancing tijdens de examens?

Stel op dinsdag 19 mei zelf je vraag aan onze geliefde decaan, Ann Buysse! Vanaf 19u00 organiseren we een live vragenronde waarop de decaan antwoordt op jullie meest prangende vragen. Om het vlot te laten verlopen, kunnen jullie via Google Docx jullie vragen insturen. De link naar de videochat verschijnt dinsdag om 18u50 in het Facebookevenement en op onze Uforapagina (bij 'Agenda')! Ook het Google Docx kunnen jullie binnenkort op beide kanalen terugvinden.

Vriendelijke groetjes en tot dan!

PS: ook zonder vraag ben je natuurlijk meer dan welkom op de livesessie!

Lees verder...

Agenda