Wat is de Psychologische en Pedagogische Studentenraad?

De Psychologische en Pedagogische Studentenraad (PPSR) is de facultaire studentenraad van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW). Het is onze taak om de belangen van de student te verdedigen door jullie stem te laten horen in de faculteitsraad, de commissies en de stuurgroepen. Dit zijn vergaderingen van FPPW-personeel (waaronder professoren, assistenten en dienstmedewerkers), studenten en andere belanghebbende partijen die elk een achterban representeren. Met de hulp van studentenvertegenwoordigers of StuVers hebben we dus inspraak bij het beleid dat aan de faculteit wordt gevoerd. Dit betekent dat de StuVers stemrecht hebben wanneer er beslissingen genomen worden en dat ze ook zelf thema’s op de agenda van de vergadering kunnen zetten. Wanneer je dus als student het gevoel hebt dat er iets misloopt in je opleiding dan kan je bij de studentenvertegenwoordigers terecht.

Daarnaast organiseert de PPSR doorheen het academiejaar verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Blok@Dunant, FPPWeek en Kerstmarkt FPPW waarbij we samenwerken met de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, beter gekend als VPPK. Deze activiteiten hebben als doel om studenten dichter bij elkaar te brengen en voor meer vertrouwdheid te zorgen met studentenvertegenwoordiging of het verenigingsleven.

De PPSR heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-verantwoordelijke. Het DB heeft vooral een coördinerende functie: ze organiseert de activiteiten en coacht de studentenvertegenwoordigers. Daarnaast plant het bestuur maandelijks een algemene vergadering waar belangrijke thema’s worden besproken die aan bod kwamen in de commissies of op de faculteitsraad. Er komen geregeld studenten praten die botsen op een probleem in de opleiding of aan de faculteit. Verder plannen we tijdens de vergadering ook projecten en brainstormen we over hoe de werking van de studentenraad beter kan. De vergaderingen zijn open voor iedereen dus ook jij bent er welkom!


Nieuws

Live Vraagmoment ft. Decaan Ann Buysse

Gepubliceerd op 14 mei 2020 door PPSR

Beste FPPW studenten

We vragen ons allemaal af hoe onze faculteit omgaat met de opmerkingen van de studenten. Hoe bewaken zij ons mentaal welzijn? Wat met de evaluatiemethodes? Hoe garandeert de FPPW de social distancing tijdens de examens?

Stel op dinsdag 19 mei zelf je vraag aan onze geliefde decaan, Ann Buysse! Vanaf 19u00 organiseren we een live vragenronde waarop de decaan antwoordt op jullie meest prangende vragen. Om het vlot te laten verlopen, kunnen jullie via Google Docx jullie vragen insturen. De link naar de videochat verschijnt dinsdag om 18u50 in het Facebookevenement en op onze Uforapagina (bij 'Agenda')! Ook het Google Docx kunnen jullie binnenkort op beide kanalen terugvinden.

Vriendelijke groetjes en tot dan!

PS: ook zonder vraag ben je natuurlijk meer dan welkom op de livesessie!

Lees verder...

Dagelijks Bestuur 2020-2021

Gepubliceerd op 04 mei 2020 door PPSR

Met gepaste trots stellen we jullie het Dagelijks Bestuur 2020-2021 voor:

Voorzitter: Nathalie Mannaerts Vice-Voorzitter: Morgan Thomas Penningmeester: Arne Hendrickx Secretaris: Charlotte Thys Public Relations: Djahid Benafla GSR-liaison: Justine D'Hoine

We wensen ze alvast veel succes komend academiejaar!

Lees verder...

PPSR zoekt Dagelijks Bestuur!

Gepubliceerd op 04 april 2020 door PPSR

De PPSR is op zoek naar nieuwe leden om haar dagelijks bestuur te versterken! Ben jij enthousiast, gemotiveerd en heb je ideeën om er een bruisend jaar van te maken? Dan kan jij deel uitmaken van ons team.

Voor welke functies kan je opkomen? Je kan opkomen voor voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penning, PR-verantwoordelijke en GSR liaison. Houd er wel rekening mee dat je voor de functies voorzitter en vicevoorzitter minstens een jaar ervaring nodig hebt in het dagelijks bestuur, de faculteitsraad of de commissies. Elk lid heeft min of meer zijn eigen taken maar bovenal werkt de PPSR als een team. Dit betekent dat iedereen elkaar helpt waar nodig.

Je mag ook een nieuwe functie uitdenken als je van mening bent dat de PPSR hier nood aan heeft. Alle ideeën/voorstellen zijn welkom!

Verloop? Als je je kandidaat wil stellen dan verwachten we dat je tegen ten laatste 02/05 een motivatie stuurt naar ppsr@student.ugent.be waarin je de volgende vragen beantwoordt: • Waarom wil je opkomen voor de functie? • Waarom moeten mensen op jou stemmen? • Indien je de werking van het dagelijks bestuur kent: wat zou je willen verbeteren/veranderen?

Op 4/05 vindt de verkiezingsAV plaats. Tijdens deze vergadering stel je jezelf voor en motiveer je je kandidatuur. Vervolgens wordt er gestemd en weet je of je al dan niet verkozen bent.

Wat als ik verkozen word? De periode tussen de verkiezingsAV en de examens zal een soort overgangsperiode zijn waarin je samenwerkt met de oude bestuursleden. Op die manier leer je de werking van de PPSR kennen. Na de examenperiode kan je genieten van de vakantie. Wel bereid je in augustus/september een startactie voor om het academiejaar goed te beginnen.

Wil je graag meer info dan kan je ons altijd contacteren via Facebook of ppsr@student.ugent.be.

Lees verder...

Agenda