Wat is de Psychologische en Pedagogische Studentenraad?

De Psychologische en Pedagogische Studentenraad (PPSR) is de facultaire studentenraad van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW). Het is onze taak om de belangen van de student te verdedigen door jullie stem te laten horen in de faculteitsraad, de commissies en de stuurgroepen. Dit zijn vergaderingen van FPPW-personeel (waaronder professoren, assistenten en dienstmedewerkers), studenten en andere belanghebbende partijen die elk een achterban representeren. Met de hulp van studentenvertegenwoordigers of StuVers hebben we dus inspraak bij het beleid dat aan de faculteit wordt gevoerd. Dit betekent dat de StuVers stemrecht hebben wanneer er beslissingen genomen worden en dat ze ook zelf thema’s op de agenda van de vergadering kunnen zetten. Wanneer je dus als student het gevoel hebt dat er iets misloopt in je opleiding dan kan je bij de studentenvertegenwoordigers terecht.

Daarnaast organiseert de PPSR doorheen het academiejaar verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Blok@Dunant, FPPWeek en Kerstmarkt FPPW waarbij we samenwerken met de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, beter gekend als VPPK. Deze activiteiten hebben als doel om studenten dichter bij elkaar te brengen en voor meer vertrouwdheid te zorgen met studentenvertegenwoordiging of het verenigingsleven.

De PPSR heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-verantwoordelijke. Het DB heeft vooral een coördinerende functie: ze organiseert de activiteiten en coacht de studentenvertegenwoordigers. Daarnaast plant het bestuur maandelijks een algemene vergadering waar belangrijke thema’s worden besproken die aan bod kwamen in de commissies of op de faculteitsraad. Er komen geregeld studenten praten die botsen op een probleem in de opleiding of aan de faculteit. Verder plannen we tijdens de vergadering ook projecten en brainstormen we over hoe de werking van de studentenraad beter kan. De vergaderingen zijn open voor iedereen dus ook jij bent er welkom!


Nieuws

4de algemene vergadering

Gepubliceerd op 23 februari 2021 door PPSR

Beste FPPW'ers Op 23 februari zijn we terug met onze 4e AV! Vanaf 19u00 zullen jullie de vergadering kunnen volgen via het online platform MS Teams. Jullie kunnen deelnemen via deze link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFmYjAyOWMtMWM4ZC00ZmZmLThmNmQtZGU3ZjE4YTcyM2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c%22%2c%22Oid%22%3a%22aa48e73e-02de-45d5-8116-a7dd6ba6140a%22%7d. De agenda voor deze vergadering zullen we spoedig delen in dit evenement! Aanpassingen tot de agenda kunnen nog tot 2 dagen voor de vergadering gebeuren. (https://fb.me/e/cn2ZV1qsW) Stay safe en tot dan! Groetjes Bestuur PPSR

Lees verder...

Mentaal welbevinden

Gepubliceerd op 23 februari 2021 door PPSR

Studentenjob verloren en in financiële moeilijkheden? Heb je nu meteen nood aan een gesprek? Zit je ergens mee, maar weet je niet goed wat ermee te doen? Het is soms moeilijk om de verschillende initiatieven te vinden of om door alle opties te ploegen. Neem daarom zeker eens een kijkje op ‘Wel in je Vel’. Hier vind je waar je terecht kan voor allerlei zaken, gaande van financiële steun, moeilijkheden bij het studeren, dringende hulp tot simpelweg een babbel. Volg de link hieronder: https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel?fbclid=IwAR3AtvXo0o12ggDuZeMWLBIYvHbn1R0jiQdq1eN3LqPMO2wjj323wXsVXd8

Lees verder...

Studeren (z)onder stress

Gepubliceerd op 24 oktober 2020 door PPSR & VPPK

Krijg je nu al stress voor de examens? Kun je met die stress omgaan? Wist je dat je die stress zelfs in je voordeel kan gebruiken?

PPSR & VPPK hebben een hoop handige tips om je door de lastige examenperiode te helpen! Volg onze online presentatie over studeren (z)onder stress mee, zo leer je je eigen stress beter kennen en managen.

Wanneer? Woensdag 4 november om 19u

Facebook-evenement: https://fb.me/e/d5hzX7CjF

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/89554707414

Groetjes,

PPSR & VPPK

Lees verder...

Agenda