Wat is de Psychologische en Pedagogische Studentenraad?

De Psychologische en Pedagogische Studentenraad (PPSR) is de facultaire studentenraad van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW). Het is onze taak om de belangen van de student te verdedigen door jullie stem te laten horen in de faculteitsraad, de commissies en de stuurgroepen. Dit zijn vergaderingen van FPPW-personeel (waaronder professoren, assistenten en dienstmedewerkers), studenten en andere belanghebbende partijen die elk een achterban representeren. Met de hulp van studentenvertegenwoordigers of StuVers hebben we dus inspraak bij het beleid dat aan de faculteit wordt gevoerd. Dit betekent dat de StuVers stemrecht hebben wanneer er beslissingen genomen worden en dat ze ook zelf thema’s op de agenda van de vergadering kunnen zetten. Wanneer je dus als student het gevoel hebt dat er iets misloopt in je opleiding dan kan je bij de studentenvertegenwoordigers terecht.

Daarnaast organiseert de PPSR doorheen het academiejaar verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Blok@Dunant, FPPWeek en Kerstmarkt FPPW waarbij we samenwerken met de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, beter gekend als VPPK. Deze activiteiten hebben als doel om studenten dichter bij elkaar te brengen en voor meer vertrouwdheid te zorgen met studentenvertegenwoordiging of het verenigingsleven.

De PPSR heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-verantwoordelijke. Het DB heeft vooral een coördinerende functie: ze organiseert de activiteiten en coacht de studentenvertegenwoordigers. Daarnaast plant het bestuur maandelijks een algemene vergadering waar belangrijke thema’s worden besproken die aan bod kwamen in de commissies of op de faculteitsraad. Er komen geregeld studenten praten die botsen op een probleem in de opleiding of aan de faculteit. Verder plannen we tijdens de vergadering ook projecten en brainstormen we over hoe de werking van de studentenraad beter kan. De vergaderingen zijn open voor iedereen dus ook jij bent er welkom!


Nieuws

Studeren (z)onder stress

Gepubliceerd op 24 oktober 2020 door PPSR & VPPK

Krijg je nu al stress voor de examens? Kun je met die stress omgaan? Wist je dat je die stress zelfs in je voordeel kan gebruiken?

PPSR & VPPK hebben een hoop handige tips om je door de lastige examenperiode te helpen! Volg onze online presentatie over studeren (z)onder stress mee, zo leer je je eigen stress beter kennen en managen.

Wanneer? Woensdag 4 november om 19u

Facebook-evenement: https://fb.me/e/d5hzX7CjF

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/89554707414

Groetjes,

PPSR & VPPK

Lees verder...

2de Algemene Vergadering

Gepubliceerd op 24 oktober 2020 door PPSR

Beste studenten van de FPPW,

Hopelijk stellen jullie het allemaal goed in deze bijzondere tijden.

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen op de 2de Algemene Vergadering van PPSR. We hopen jullie massaal te ontmoeten zodat jullie stem gehoord kan worden. Wil je graag iets melden? Heb je interesse in wat de StuVers bezig houdt? Wees dan zeker van de partij op maandag 26 oktober om 19 uur via ZOOM.

Meer informatie is te vinden via het Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/367418894603037

De ZOOM-link voor deze vergadering: https://zoom.us/j/9736449657

Tot dan!

Met vriendelijke en gezonde groeten,

Het PPSR-team

Lees verder...

BFPS

Gepubliceerd op 26 september 2020 door PPSR

BFPS - Belgian Federation for Psychology Students is een non-profit studentenorganisatie die streeft naar het uitbouwen van een sterk netwerk tussen Belgische psychologiestudenten over de verschillende Belgische universiteiten heen. Door middel van activiteiten en informatie verschaffen wil BFPS psychologiestudenten verbinden met academici en professionals. Verder wil BFPS het contact tussen Belgische en andere Europese psychologiestudenten initiëren. Ben jij een gepassioneerde psychologiestudent die meer wil doen met jouw studentenleven? Ben je bereid om wat tijd te stoppen in een boeiend proces van samenwerking dat bovendien mooi staat op jouw CV? Voeg je dan bij BFPS en stel je kandidaat voor een van de posities die ze te bieden hebben. Hierover kan je meer info vinden op hun website: https://www.bfps.be/becoming-a-volunteer Alle vrijwilligers bij BFPS zijn zelf psychologiestudenten en dus ook het levende bewijs dat studeren/werken aan een thesis/stage lopen én daar bovenop een positie vervullen bij BFPS perfect mogelijk is. Het team is heel open en begripvol inzake het opstellen van een werkschema dat voor jou past binnen jouw academische/professionele en private leven.

ENG: BFPS is a non-profit student organisation that strives towards a strong network between Belgian psychology students across different universities in Belgium. Through its activities and information, BFPS also wants to connect psychology students with professionals and academics. Lastly, BFPS wants to facilitate the contact between Belgian and European psychology students. Are you a passionate psychology student who wants to get more out of their student days? Are you willing to commit some of your time to a very exciting process full of collaboration and other soft skills that will look great on your CV? Join us at BFPS and apply for one of our vacancies! We have multiple team member positions to offer, which you can find on our website. https://www.bfps.be/becoming-a-volunteer All volunteers at BFPS are psychology students themselves, meaning that studying, working on your masters' thesis and being an intern ànd holding a position at BFPS is perfectly possible! Our team climate is very open and understanding about arranging a work schedule that fits in with your current professional and private life

Lees verder...

Agenda