Wat is de Psychologische en Pedagogische Studentenraad?

De Psychologische en Pedagogische Studentenraad (PPSR) is de facultaire studentenraad van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW). Het is onze taak om de belangen van de student te verdedigen door jullie stem te laten horen in de faculteitsraad, de commissies en de stuurgroepen. Dit zijn vergaderingen van FPPW-personeel (waaronder professoren, assistenten en dienstmedewerkers), studenten en andere belanghebbende partijen die elk een achterban representeren. Met de hulp van studentenvertegenwoordigers of StuVers hebben we dus inspraak bij het beleid dat aan de faculteit wordt gevoerd. Dit betekent dat de StuVers stemrecht hebben wanneer er beslissingen genomen worden en dat ze zelf ook zelf thema’s op de agenda van de vergadering kunnen zetten. Wanneer je dus als student het gevoel hebt dat er iets misloopt in je opleiding dan kan je bij de studentenvertegenwoordigers terecht.

Daarnaast organiseert de PPSR doorheen het academiejaar verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Blok@Dunant, FPPWeek en Kerstmarkt FPPW waarbij we samenwerken met de Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, beter gekend als VPPK. Deze activiteiten hebben als doel om studenten dichter bij elkaar te brengen en voor meer vertrouwdheid te zorgen met studentenvertegenwoordiging of het verenigingsleven.

De PPSR heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-verantwoordelijke. Het DB heeft vooral een coördinerende functie: ze organiseert de activiteiten en coacht de studentenvertegenwoordigers. Daarnaast plant het bestuur maandelijks een algemene vergadering waar belangrijke thema’s worden besproken die aan bod kwamen in de commissies of op de faculteitsraad. Er komen geregeld studenten praten die botsen op een probleem in de opleiding of aan de faculteit. Verder plannen we tijdens de vergadering ook projecten en brainstormen we over hoe de werking van de studentenraad beter kan. De vergaderingen zijn open voor iedereen dus ook jij bent er welkom!


Nieuws

Zaken omtrent COVID-19

Gepubliceerd op 12 maart 2020 door PPSR

Beste studenten en personeel

In teken van de COVID-19-pandemie besliste de Vergadering der Konventsvoorzitters deze namiddag om alle activiteiten van studentenverenigingen vanaf morgen 12 maart 2020 op te schorten in het kader van de volksgezondheid. Alle activiteiten die toch doorgaan zullen buiten de goedkeuring van de Konventen en de Dienst Studentenactiviteiten vallen. Dit voorlopig tot en met zaterdag 4 april. Verdere communicatie over eventuele verlengingen zal volgen. Concreet houdt dit in dat er door de Dienst Studentenactiviteiten en de Universiteit Gent geen faciliteiten meer zullen aangeboden worden voor het organiseren van activiteiten. Hieronder vallen onder andere lokaalreservaties, materiaalreservaties, subsidies en verzekeringen. Deze beslissing werd genomen om de verspreiding van het virus te vertragen, en zo de gezondheidszorg te ontlasten. Daarnaast is het doel om een duidelijk signaal te geven en verwarring en twijfel tot een minimum te beperken. Momenteel is er geen zicht op concrete financiële en logistieke gevolgen. De VKV zal alles in het werk stellen om jullie te ondersteunen en de negatieve gevolgen te minimaliseren. Wij hopen op jullie begrip te kunnen rekenen, en zijn bereikbaar voor verdere vragen op dsa@ugent.be.

Lees verder...

FPPWeek

Gepubliceerd op 17 december 2019 door PPSR

Elk jaar organiseren we, in samenwerking met de VPPK, de FPPWeek! Tijdens deze week organiseren we verschillende activiteiten, zijnde workshops, proffentap, lezingen etc. Wees er dit jaar dus zeker weer bij!

Lees verder...

Blok @ Dunant

Gepubliceerd op 16 december 2019 door PPSR

Van 16/03-20/03 en 02/01-31-01 is onze faculteitsbibliotheek open tot 21u00! Alle studenten zijn welkom om ons, samen met de VPPK, te vergezellen tijdens deze blokperiode. We zullen jullie ook regelmatig verrassen met gratis drankjes, snacks en leuke gadgets!

Lees verder...

Agenda