4de algemene vergadering

Beste FPPW'ers Op 23 februari zijn we terug met onze 4e AV! Vanaf 19u00 zullen jullie de vergadering kunnen volgen via het online platform MS Teams. Jullie kunnen deelnemen via deze link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFmYjAyOWMtMWM4ZC00ZmZmLThmNmQtZGU3ZjE4YTcyM2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c%22%2c%22Oid%22%3a%22aa48e73e-02de-45d5-8116-a7dd6ba6140a%22%7d. De agenda voor deze vergadering zullen we spoedig delen in dit evenement! Aanpassingen tot de agenda kunnen nog tot 2 dagen voor de vergadering gebeuren. (https://fb.me/e/cn2ZV1qsW) Stay safe en tot dan! Groetjes Bestuur PPSR

Gepubliceerd op 23 February 2021 door PPSR